Warunki krycia

Umowa inseminacyjna
Przy pierwszym zamówieniu nasienia konieczne jest podpisanie umowy krycia, w przeciwnym razie wysyłka nasienia nie będzie możliwa.

Podzielona płatność za stanówkę – nasienie świeże
Wraz z pierwszym zamówieniem nasienia należna jest opłata w wysokości 250,00 € + 8 % VAT (opłata inseminacyjna - 1 rata). Pozostała do zapłaty kwota stanówki jest należna w przypadku źrebności (ostateczny termin 1.10.) Jako opcję płatności oferujemy zakup na fakturę. Jeśli opłata inseminacyjna (1 rata) nie zostanie niezwłocznie uregulowana, Gestüt Bonhomme zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki kolejnego nasienia.

W przypadku klaczy, które nie zostały źrebne albo zresorbowały, należy złożyć zaświadczenie weterynaryjne najpóźniej do 1.10. Jeśli odpowiednie zaświadczenie zostanie złożone, kolejna faktura nie zostanie wystawiona. Jeśli odpowiednie zaświadczenie nie zostanie złożone do 1.10., do zapłaty będzie należna kwota stanówki w pełnej wysokości i zostanie wystawiona druga faktura. Wyraźnie zaznaczamy, że wszystkie klacze, dla których do 1.10. bieżącego roku hodowlanego nie zostanie złożone świadectwo weterynaryjne o nieźrebności, będą uznawane przez Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG za źrebne i  tym samym zostaną obciążone pełną kwotą. Złożenie zaświadczenia o nieźrebności po 1.10. nie jest możliwe. Do czasu pełnej zapłaty dostarczone lub wydane nasienie pozostaje własnością Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG.

Podatek VAT
W związku z unijną reformą VAT i wynikającą z niej procedurą OSS, która obowiązuje od 01.07.2021, wszystkie opłaty za krycie należy rozumieć jako ceny netto, tzn. ceny powiększone o stawkę VAT obowiązującą w miejscu dostawy (w Polsce 8 %).

Zamówienie
Zamówienia prosimy składać telefonicznie (510 318 052) lub e-mailem (info@stajnia-wygoda.pl) w przeddzień inseminacji, w dni powszednie w godzinach 7.00 - 10.00, a w weekendy w godzinach 7.00 - 9.00. W przypadku wysłania zamówienia e-mailem prosimy o dodatkowe telefoniczne potwierdzenie otrzymania przez nas zamówienia.

Wysyłka nasienia
W przypadku wysyłki nasienia powstają dodatkowe koszty wysyłki. Standardowo dostawa następuje następnego dnia po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach oferujemy dostawę nasienia lub wysyłkę PKP Intercity w dniu złożenia zamówienia. Współpracujemy z różnymi firmami transportowymi i oferujemy różne rozwiązania, tak aby zapewnić ciągłą dostępność nasienia naszych ogierów. Odbiór własny nasienia w Gestüt Bonhomme i Stajni Wygoda jest możliwy codziennie.

Koszty transportu
Wszelkie koszty wysyłki nasienia ponosi właściciel klaczy. O aktualne ceny i dostępne opcje dostawy nasienia w zależności od lokalizacji prosimy pytać w Stajni Wygoda. Do wysyłki należy doliczyć koszt świadectwa zdrowia UE, który wynosi 51,00 €.

Rabat
Ze względu na sprawiedliwość, oferujemy jednolity system rabatowy dla wszystkich hodowców, którzy w ciągu jednego sezonu zdecydują się na pokrycie kilku klaczy ogierami Gestüt Bonhomme. System rabatowy obowiązuje już od drugiej klaczy:

  • 2 klacze: 10% ceny całkowitej
  • 3-4 klacze: 15% ceny całkowitej
  • 5-6 klaczy: 20% ceny całkowitej
  • 7-9 klaczy: 25% ceny całkowitej
  • od 10 klaczy: 30% ceny całkowitej

Rabat zostanie rozliczony wyłącznie w opłacie za źrebność (2 rata). Zaliczka w wysokości 250,00 € + VAT jest płatna w całości. Jeśli jedna lub więcej klaczy na koniec sezonu krycia nie będzie źrebnych, to odpowiednie wartości procentowe nadal będą przypisane pozostałym klaczom.

Sezon krycia
Sezon krycia rozpoczyna się 10.01.2022 i kończy 31.07.2022. W przypadku klaczy, które po raz pierwszy zostaną zainseminowane po 01.07. i nie zostaną źrebne, oferujemy naszym hodowcom możliwość kontynuacji inseminacji w kolejnym sezonie krycia bez ponownego uiszczania opłaty inseminacyjnej (1 rata).

Dostępność
Jeśli ogier jest krótkoterminowo niedostępny, np. z powodu udziału w zawodach, choroby, wysokiego popytu itp., Gestüt Bonhomme oferuje - jeśli to możliwe - użycie nasienia mrożonego lub na życzenie klienta użycie innego ogiera stacji. W tym przypadku naliczona zostanie tylko cena stanówki faktycznie użytego ogiera. Nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej kwoty. W przypadku ogierów, na których nasienie jest duże zapotrzebowania, Gestüt Bonhomme zastrzega sobie prawo do wydania nasienia wyłącznie dwa razy na jedną ruję/klacz. Chętnie polecimy Państwu profesjonalnych lekarzy weterynarii do opieki ginekologicznej nad Państwa klaczą. Prosimy o kontakt.

Świadectwa krycia
Wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami hodowlanymi świadectwa krycia i inseminacji muszą zostać dostarczone na początku sezonu krycia centrum pozyskiwania nasienia lub Stajni Wygoda, a nie lekarzowi weterynarii. Świadectwa krycia i inseminacji zostaną przekazane właściwemu związkowi najpóźniej do końca sezonu krycia. W przypadku związków niemieckich prosimy o podanie numeru członkowskiego w związku hodowców. Bez tego numeru niestety nie jest możliwe zgłoszenie krycia. Zwracamy uwagę, że świadectwo krycia może być wystawione i przesłane dopiero po uiszczeniu pełnej kwoty stanówki i uregulowaniu wszystkich innych kosztów (transport, koszt pensjonatu).

Inseminacja w stacji
Nasi hodowcy mają możliwość skorzystania z naszej wiedzy i mogą zainseminować swoją klacz w centrum pozyskiwania nasienia Gestüt Bonhomme. W tym celu do dyspozycji są boksy w stajni klaczy. Na życzenie możliwy jest codzienny pobyt na padoku. Ryzyko i koszty pobytu klaczy gościnnych, także ze źrebakiem, w stacji Gestüt Bonhomme ponosi ich właściciel. Stawka dzienna za pobyt klaczy gościnnej wynosi 15,00 € z VAT, za klacz ze źrebakiem 18,00 € z VAT. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii skutecznej inseminacji lub źrebności, stawka dzienna wzrasta dla klaczy gościnnych do 30,00 € z VAT, a dla klaczy ze źrebakiem do 36,00 € z VAT. Właściciel klaczy zgadza się na wezwanie przez centrum pozyskiwania nasienia lekarza weterynarii w jego imieniu i na jego koszt, jeśli centrum pozyskiwania nasienia uzna to za konieczne i przydatne. Badanie ginekologiczne klaczy, która ma zostać zainseminowana jest przeprowadzane przez lekarza weterynarii stacji i będzie osobno zafakturowane. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia idealnego terminu przyjazdu Państwa klaczy.

Użycie naszych młodych ogierów
Wyraźnie zwracamy uwagę naszym hodowcom, że użycie do krycia naszych młodych przed całkowitym ukończeniem próby dzielności (14-dniowy test, test sportowy I i II lub 50-dniowy test) odbywa się na ryzyko hodowcy. Oczywiście Gestüt Bonhomme dokłada wszelkich starań, aby uzyskać odpowiednie świadectwa użytkowości ogierów, ale nie może ich zagwarantować.

WFFS
Wszystkie ogiery stacji są przebadane pod kątem genu WFFS. Odpowiednie wyniki badań są do wglądu w katalogu ogierów oraz na stronie internetowej lub można o nie pytać telefonicznie. Wyraźnie zwracamy uwagę, że zdecydowanie odradzamy kojarzenie dwóch nosicieli genu WFFS. Hodowca ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie badań pod kątem WFFS jego klaczy i odpowiedni dobór kojarzenia.

Embriotransfer
Wykorzystanie klaczy w embriotransferze lub ICSI musi zostać obowiązkowo zgłoszone przy każdej inseminacji. W przypadku embriotransferu podaną cenę stanówki należy uiścić za każdy wypłukany zarodek. Należy pamiętać, że w przypadku embriotransferu cena stanówki jest płatna za każdy wypłukany zarodek. W przypadku kilku udanych płukań zostanie oczywiście udzielony rabat.

Nasienie mrożone
Dodatkowo oprócz nasienia świeżego od wszystkich ogierów stacji UE dostępne jest nasienie mrożone. Opisane tutaj warunki NIE dotyczą nasienia mrożonego. Opłata za nasienie mrożone jest płatna od razu z góry. Nie ma możliwości podzielonej płatności za stanówkę. Wykorzystanie nasienia mrożonego do zaawansowanych technik reprodukcyjnych, takich jak np. ICSI, musi być wcześniej zgłoszone i podlega odrębnym warunkom. O ceny jak i warunki wysyłki nasienia mrożonego prosimy pytać telefonicznie.