Warunki krycia

PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO NASZE WARUNKI HANDLOWE PODSUMOWANE W SPOSÓB JASNY I ZWIĘZŁY.

Tutaj znajdą Państwo oficjalne, prawnie wiążące Ogólne Warunki Handlowe Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG.

 

Umowa inseminacyjna
Przy pierwszym zamówieniu nasienia konieczne jest podpisanie umowy krycia, w przeciwnym razie wysyłka nasienia nie będzie możliwa.

Podzielona płatność za stanówkę - nasienie świeże
Proszę zwrócić uwagę na nasze nowe warunki płatności!
Przy pierwszym zamówieniu nasienia należy niezwłocznie uiścić jednorazową opłatę w wysokości 350,00 € + 8 % VAT (opłata inseminacyjna - 1 rata). Opłata inseminacyjna jest pobierana tylko jeden raz i obowiązuje na cały sezon krycia. Pozostała opłata za stanówkę (opłata za źrebność - 2 rata) zostanie zafakturowana 60 dni po ostatniej inseminacji. Jeśli Państwa klacz niestety nie zostanie źrebna, prosimy o przedstawienie nam w tym okresie odpowiedniego zaświadczenia lekarza weterynarii o braku źrebności. W takim przypadku opłata za źrebność (2 rata) nie zostanie naliczona. Jeśli w ciągu 60 dni od ostatniej inseminacji nie otrzymamy zaświadczenia o braku źrebności, klacz uznajemy za źrebną, a opłata za źrebność (2 rata) zostanie odpowiednio zafakturowana. Późniejsze złożenie zaświadczenia o braku źrebności nie jest już możliwe.
Formą płatności jest zakup na fakturę. Gestüt Bonhomme zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki kolejnych porcji nasienia, jeśli opłata inseminacyjna nie zostanie niezwłocznie uregulowana.

Podatek VAT
W związku z unijną reformą VAT i wynikającą z niej procedurą OSS, która obowiązuje od 01.07.2021, wszystkie opłaty za krycie należy rozumieć jako ceny netto, tzn. należy doliczyć do nich podatek VAT obowiązujący w miejscu dostawy (w Polsce 8 %).

Zamówienie
Zamówienia prosimy składać telefonicznie (510 318 052) lub e-mailem (info@stajnia-wygoda.pl) w przeddzień inseminacji, w dni powszednie w godzinach 7.00 - 10.00, a w weekendy w godzinach 7.00 - 9.00. W przypadku wysłania zamówienia e-mailem prosimy o dodatkowe telefoniczne potwierdzenie otrzymania przez nas zamówienia.

Wysyłka nasienia
W przypadku wysyłki nasienia powstają dodatkowe koszty wysyłki. Standardowo dostawa następuje następnego dnia po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach oferujemy dostawę nasienia lub wysyłkę PKP Intercity w dniu złożenia zamówienia. Współpracujemy z różnymi firmami transportowymi i oferujemy różne rozwiązania, tak aby zapewnić ciągłą dostępność nasienia naszych ogierów. Odbiór własny nasienia w Gestüt Bonhomme jest możliwy codziennie.

Koszty transportu
Wszelkie koszty wysyłki nasienia ponosi właściciel klaczy. O aktualne ceny i dostępne opcje dostawy nasienia w zależności od lokalizacji prosimy pytać w Stajni Wygoda. Do wysyłki należy doliczyć koszt świadectwa zdrowia UE, który wynosi 55,00 €.

Rabat
Ze względu na sprawiedliwość, oferujemy jednolity system rabatowy dla wszystkich hodowców, którzy w ciągu jednego sezonu zdecydują się na pokrycie kilku klaczy ogierami Gestüt Bonhomme. System rabatowy obowiązuje już od drugiej klaczy:

  • 2. klacz: 10% ceny całkowitej
  • 3.-4. klacz: 15% ceny całkowitej
  • 5.-6. klacz: 20% ceny całkowitej
  • 7.-9. klacz: 25% ceny całkowitej
  • od 10. klaczy: 30% ceny całkowitej

Rabat zostanie rozliczony wyłącznie w opłacie za źrebność (2 rata). Zaliczka w wysokości 350,00 € + VAT jest płatna w całości i nie podlega rabatom.

Sezon krycia
Sezon krycia rozpoczyna się 15.01.2024 i kończy 31.07.2024. W przypadku klaczy, które po raz pierwszy zostaną zainseminowane po 01.07. i nie zostaną źrebne, oferujemy naszym hodowcom możliwość kontynuacji inseminacji w kolejnym sezonie krycia bez ponownego uiszczania opłaty inseminacyjnej (1 rata).

Dostępność
Jeśli ogier jest krótkoterminowo niedostępny, np. z powodu udziału w zawodach, choroby, wysokiego popytu itp., Gestüt Bonhomme oferuje - jeśli to możliwe - użycie nasienia mrożonego lub na życzenie klienta użycie innego ogiera stacji. W tym przypadku naliczona zostanie tylko cena stanówki faktycznie użytego ogiera. Nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej kwoty. W przypadku ogierów, na których nasienie jest duże zapotrzebowanie, Gestüt Bonhomme zastrzega sobie prawo do wydania nasienia wyłącznie dwa razy na ruję/klacz. Chętnie polecimy Państwu profesjonalnych lekarzy weterynarii do opieki ginekologicznej Państwa klaczy. Prosimy o kontakt.

Świadectwa krycia
Prosimy o przekazanie nam niezbędnych informacji do zgłoszenia krycia (w szczególności numer członkowski w związku hodowców i numer identyfikacyjny klaczy) najpóźniej do 1.08.2024, celem dokonania internetowego zgłoszenia krycia. Jeśli umowa inseminacyjna została wypełniona w całości, nie wymagamy żadnych dodatkowych informacji. Wyraźnie zaznaczamy, że zgłoszenie krycia może nastąpić tylko wtedy, gdy wszystkie poniesione koszty (stanówka, koszty transportu itp.) zostały w pełni uregulowane.

Inseminacja w stacji
Nasi hodowcy mają możliwość skorzystania z naszej wiedzy i mogą zainseminować swoją klacz w centrum pozyskiwania nasienia Gestüt Bonhomme. W tym celu do dyspozycji są boksy w stajni klaczy. Na życzenie możliwy jest codzienny pobyt na padoku. Ryzyko i koszty pobytu klaczy gościnnych, również ze źrebakiem, w stacji Gestüt Bonhomme ponosi ich właściciel. Stawka dzienna za pobyt klaczy gościnnej wynosi 15,00 € z VAT, za klacz ze źrebakiem 18,00 € z VAT. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii skutecznej inseminacji lub źrebności, stawka dzienna wzrasta dla klaczy do 30,00 € z VAT, a dla klaczy ze źrebakiem do 36,00 € z VAT. Właściciel klaczy zgadza się na wezwanie przez centrum pozyskiwania nasienia lekarza weterynarii w jego imieniu i na jego koszt, jeśli centrum pozyskiwania nasienia uzna to za konieczne i właściwe. Badanie ginekologiczne klaczy, która ma zostać zainseminowana jest przeprowadzane przez lekarza weterynarii stacji i będzie osobno zafakturowane. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia idealnego terminu przyjazdu Państwa klaczy.

Użycie naszych młodych ogierów
Wyraźnie zwracamy uwagę naszym hodowcom, że użycie do krycia naszych młodych przed całkowitym ukończeniem próby dzielności (3-dniowy krótki test przydatności, test sportowy I i II lub 50-dniowy test) odbywa się na ryzyko hodowcy. Oczywiście Gestüt Bonhomme dokłada wszelkich starań, aby uzyskać odpowiednie świadectwa użytkowości ogierów, ale nie może ich zagwarantować.

WFFS
Wszystkie ogiery stacji są przebadane pod kątem genu WFFS. Aktualnie wszystkie ogiery Gestüt Bonhomme, od których dostępne jest nasienie świeże, są negatywne pod względem WFFS (nie są nosicielami). Odpowiednie wyniki badań są do wglądu na stronie internetowej lub można o nie pytać telefonicznie. Wyraźnie zaznaczamy, że zdecydowanie odradzamy kojarzenie dwóch nosicieli genu WFFS. Jednak to hodowca jest odpowiedzialny za przebadanie swojej klaczy pod kątem WFFS i odpowiedni dobór kojarzenia.

Embriotransfer
Wykorzystanie klaczy w embriotransferze lub ICSI musi zostać obowiązkowo zgłoszone przy każdej inseminacji. Prosimy pamiętać, że w przypadku embriotransferu cena stanówki jest płatna za każdy wypłukany zarodek. W przypadku kilku udanych płukań oczywiście zostanie udzielony rabat.

Nasienie mrożone
Dodatkowo oprócz nasienia świeżego od wszystkich ogierów stacji UE dostępne jest nasienie mrożone. Opisane tutaj warunki NIE dotyczą nasienia mrożonego. Opłata za nasienie mrożone jest płatna od razu z góry. Nie ma możliwości podzielonej płatności za stanówkę. Wykorzystanie nasienia mrożonego do zaawansowanych technik reprodukcyjnych, takich jak np. ICSI, musi być wcześniej zgłoszone i podlega odrębnym warunkom. O ceny jak i warunki wysyłki nasienia mrożonego prosimy pytać telefonicznie.