Paweł Słaby

Stable Manager & Szkolenie koni zaprzęgowych

 

Wygoda 12
PL-64320 Buk

Języki: Polski | Angielski
Telefon: +48 510-318053
Fax: +48 61-2817-305
E-Mail: p.slaby@stajnia-wygoda.pl